• Ignacio Lacasa Valls

  Llicenciat en dret per la Universitat CEU-Abat Oliba de Barcelona i membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i associat a l'American Bar Association. En l'actualitat, és soci fundador d'Across Legal i està especialitzat en dret internacional dels negocis i dret corporatiu en general. Anteriorment, a més d'haver prestat serveis professionals a diversos bufets nacionals de prestigi, va treballar a Chicago per a un bufet de dret reconegut corporatiu i internacional assessorant empreses europees en els seus negocis als EUA.

  Ignacio assessora emprenedors, business angels i empreses de capital risc en operacions d'inversió i M&A, i compagina l'activitat esmentada amb l'assessorament en operacions internacionals i, en especial, vinculades als EUA.

  Idiomes: castellà, català i anglès.

  ilacasa@acrosslegal.com

  linkedin

 • Iván Moll Florit

  Llicenciat en dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre del Il·lustre Col·legi d'advocats de Barcelona i la seva Comissió de Dret Mercantil.

  En l'actualitat és soci d'Across Legal i està especialitzat en Dret Mercantil. Les seves àrees d'actuació són el dret internacional dels negocis, MA, Dret Societari i general corporatiu, Banca i Finances, Capital Risc, Dret regulatori financer i Dret del Mercat de Valors. Anteriorment havia estat advocat sènior associat del Departament de Dret Mercantil de Garrigues a Barcelona.

  Ivan ha intervingut en importants operacions, tant nacionals com internacionals, algunes d'elles pioneres en el mercat legal espanyol, assessorant a empreses i institucions líders en els respectius sectors, en temes com l'emissió de deute, capital risc, contractació de productes financers derivats, finançament sindicat i el refinançament del deute, normativa de serveis de pagament i de diner electrònic.

  Idiomas: Castellá, Catalá, Anglés, e Italiá.

  imoll@acrosslegal.com

  linkedin

 • Miguel Ángel Martínez Conde

  Advocat especialitzat en Dret Mercantil i Dret dels Negocis. La seva doble formació d'advocat i economista, la seva experiència professional en entorns nacionals i internacionals de grups multinacionals en els quals ha exercit llocs de la més alta responsabilitat en els departaments jurídics interns i secretaries dels òrgans de govern, fan de Miguel Ángel un professional amb una gran capacitat d'aproximació, enteniment i solució a la problemàtica jurídica del negoci dels clients corporatius que assessora en un ampli elenc d'indústries i serveis.

  En l'actualitat és soci de Across Legal. Compta amb una destacada experiència en operacions de M&A, així com en operacions de Project Finance, destacant la seva pràctica financera i bancària havent estat Director de l'Àrea de Serveis Jurídics i Compliment Normatiu de Caixa Tarragona fins a 2008. En l'actualitat és Secretari del Consell d'Administració de diverses empreses participades per Fons de Capital de risc. Abans d'incorporar-se a Across Legal va ser soci director de Via Advocats (responsable de l'oficina de Barcelona).

  Idiomes: castellà, català, anglès i francès.

  mamc@acrosslegal.com

  linkedin

 • Jordi Pelegrí de la Paz

  Llicenciat en Dret i Postgrau en Tributació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·legiat en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Amb experiència de més de 20 anys, ha desenvolupat la seva carrera professional com a advocat especialitzat en les àrees del dret privat, en concret del dret mercantil i civil. Ha intervingut en importants operacions societàries, inversions i adquisicions i ha estat el director jurídic de varies firmes d’advocats.

  Jordi és soci d’Across Legal, i té una àmplia experiència en empresa familiar i en el assessorament jurídic i patrimonial de grups d’inversió. A més a més de destacar la seva faceta com a advocat, pertany a l’òrgan de govern de varies societats.

  Idiomes: Espanyol, Catalá i Anglès”

  jpelegri@acrosslegal.com • Andrés Millán Rodríguez

  Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. En l'actualitat és soci of Counsel d'Across Legal i està especialitzat en dret processal, concursal i contractual. Durant 16 anys va ser advocat del bufet internacional Baker & Mc Kenzie Barcelona, responsable del Departament Processal durant els anys 2001-2008, etapa durant la qual va coordinar tot un equip de professionals en els diversos procediments tramitats davant de la jurisdicció civil, penal i contenciosa administrativa.

  Andrés té una àmplia experiència en la resolució de tot tipus de contenciosos, nacionals i internacionals, molt especialment en aquells derivats del sector constructor i immobiliari, de l'automoció i de la implementació de contractes mercantils (distribució, agència, franquícies, etc.). Així mateix, ha prestat assessorament legal diari a nombroses societats multinacionals en diverses àrees del dret d'empresa.

  Ha estat col·laborador habitual d'Economist & Jurist, així com ponent en seminaris i conferències al Col·legi d'Advocats de Barcelona, a l'Institut Superior de Dret i Economia i a la Cambra de Comerç de Barcelona.

  Idiomes: castellà, català i anglès.

  amillan@acrosslegal.com

  linke

 • Marta Martín Martín

  Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estudis i estades professionals a l'estranger. És membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. En l'actualitat és sòcia of Counsel d'Across Legal i està especialitzada en dret civil, immobiliari i urbanístic. Anteriorment, Marta va ser advocada del Departament de Dret Públic i Immobiliari del bufet internacional Baker and McKenzie Barcelona i, posteriorment, va passar a dirigir durant deu anys l'Assessoria Jurídica del grup d'empreses immobiliàries i turístiques Medgroup, plataforma d'inversió de George Soros a Espanya.

  Marta assessora particulars i empreses en tot tipus d'assumptes relacionats amb el dret immobiliari i urbanístic, des de planejament urbanístic, contractes de construcció, adquisició d'empreses i projectes immobiliaris, negociació de contractes de gestió hotelera, així com tot tipus d'assumptes lligats a l'empresa.

  Ha participat com a experta en diferents seminaris sobre aspectes immobiliaris i hotelers.

  Idiomes: castellà, català i anglès.

  mmartin@acrosslegal.com

  linkedin

 • Gabriela Haurie Ibarra

  Llicenciada per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. En l'actualitat, Gabriela és advocada d'Across Legal i està especialitzada en dret processal civil i mercantil. Anteriorment va ser advocada del Departament Processal del bufet internacional Baker & McKenzie Barcelona durant tres anys. Des de desembre de 2008 fins a maig de 2010 va compaginar la seva activitat com a advocada autònoma amb el Departament Jurídic de la multinacional japonesa RICOH ESPANYA, SLU, on es va encarregar tant de la part concursal i la recuperació de deute com de la redacció i revisió de contractes de la companyia.

  Actualment Gabriela assessora empreses i particulars en matèria civil, mercantil i processal.

  Idiomes: castellà, català, anglès, italià i francès.

  ghaurie@acrosslegal.com

  linkedin

 • María de Tord Herrero

  Llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Barcelona. María compta amb una trajectòria professional de més de 20 anys en el sector immobiliari, consolidada com a assessora In house d'empreses del sector. Actualment és Advocat Of Counseld’Across Legal, i prèviament a la seva incorporació va formar part i va liderar el departament jurídic d'empreses del sector immobiliari, com MedGroup Inversions i Corp Promotors. Anteriorment, María va treballar, com a associada, del departament de Dret Immobiliari i de la Construcció de Baker &McKenzie. Especialista en tot tipus de transaccions immobiliàries i en el seguiment de tot el procés constructiu, des d'operacions d'adquisició de sòl, desenvolupament urbanístic, construcció, arrendament i venda, en promocions de tipus tant residencial, com comercial, turístiques i d'oci. María assessora també a nivell general a empreses i particulars en temes de dret immobiliari, societaris i mercantils, així com també en tot tipus de litigis i procediments d'índole civil i administrativa.

  Idiomes: Castellà, Català, Anglès i Francès.

  mtord@acrosslegal.com