Més informació

Across Legal, especialistes en dret d'empreses


Across Legal té professionals amb experiència contrastada en l'assessorament legal d'empreses en totes les àrees del dret que solen afectar-los (mercantil, civil, propietat industrial-intel·lectual, contenciós, processal, concursal, etc.).

compañia

Els nostres clients són el centre de la nostra activitat. La nostra intenció és estar sempre al seu costat davant dels reptes de la seva activitat diària i, molt especialment, en els moments difícils. Ens esforcem a mantenir, a tota hora, una actitud activa que faciliti als nostres clients la presa de decisions, la resolució de conflictes i la millora del negoci. L'experiència del nostre equip permet aportar una visió general i innovadora en qualsevol situació amb implicacions legals que pugui afectar els nostres clients. Això implica anar més enllà que el mer enteniment de la legislació vigent. És comprendre les necessitats del client, ara i a llarg termini, amb l'objectiu d'assolir l'èxit en el seu negoci.

A Across Legal ens comprometem amb els resultats i el creixement dels nostres clients. Valorem l'actitud emprenedora, per la qual cosa estem donant suport i assessorant múltiples empreses de creació recent. Mitjançant la nostra presència en diversos consells d'administració aportem solucions tant a empreses noves com a altres de madures, així com a family offices a tota Espanya. La nostra xarxa de col·laboradors externs especialitzats complementa qualsevol necessitat dels nostres clients requerida per a proporcionar un servei d'excel·lent qualitat.