Processal - Concursal


La nostra experiència inclou la defensa i resolució de conflictes davant dels jutjats i tribunals espanyols de totes les jurisdiccions existents en totes les seves instàncies, així com davant de diferents tribunals arbitrals.

Així mateix, en situacions de crisi econòmica i de solvència, tant d'empreses com de particulars, treballem, braç a braç, amb els nostres clients per a trobar la millor solució a la seva difícil situació.

Les nostres principals àrees d'actuació en l'àmbit processal són:

 • Reclamacions d'impagats (judicis verbals, ordinaris i executius)
 • Demandes relacionades amb defectes constructius i amb la promoció immobiliària en general
 • Demandes relacionades amb el dret societari i mercantil, així com conflictes entre socis
 • Demandes concursals
 • Processal penal especialment enfocat a delictes econòmics i societaris
 • Demandes de desnonament i de resolució de contractes d'arrendament per altres causes diferents de l'impagament
 • Separacions, divorcis i disputes successòries
 • Demandes davant les administracions públiques
 • Demandes per incompliments contractuals, en què s'exigeix la resolució o el compliment íntegre, així com el rescabalament de danys i perjudicis
 • Demandes de delimitació de finques, disputes possessòries, execució de condicions resolutòries, relacions de veïnat
 • Competència deslleial

Área - Procesal