Laboral


Des d'Across Legal assessorem els nostres clients en qualsevol àmbit del dret laboral.

Els nostres clients ens sol·liciten habitualment suport en el disseny i formalització de mecanismes de retribució a empleats i a directius, fins i tot eines específiques com a estoc options. D'altra banda, hem participat en nombroses negociacions col·lectives, contractacions i acomiadaments individuals i col·lectius representant tant treballadors com empreses.

Les nostres principals àrees d'actuació en l'àmbit laboral són:

  • Dret del treball en tots els aspectes
  • Seguretat Social
  • Reestructuracions empresarials de plantilla. Expedients de regulació d'ocupació (ERO)
  • Negociació col·lectiva i convenis
  • Prevenció de riscs laborals
  • Inspeccions de treball
  • Procediment laboral

Área - laboral