Internacional


Across Legal representa clients nacionals i estrangers en operacions amb component internacional. Gràcies a la nostra experiència i coneixement especialitzat en transaccions internacionals, així com a l'estreta i assídua col·laboració amb despatxos en altres jurisdiccions, estem habituats a coordinar operacions i disputes en entorns legals diversos.

Les nostres principals àrees d'actuació dins de l'àmbit internacional són:

  • Fusions i adquisicions. Aliances d'empreses
  • Contractes d'agència, distribució i venda internacional de mercaderies
  • Refinançaments i reorganitzacions corporatives
  • Creació d'empreses, suport a la constitució de filials i matrius a l'estranger
  • Assessorament a estrangers en l'adquisició de béns a Espanya
  • Assessorament a estrangers en aspectes successoris i de família
  • Processal amb component internacional

Área - Internacional