Immobiliari - Urbanisme


Across Legal disposa de professionals de gran experiència en el sector immobiliari i en l'assessorament urbanístic; experiències adquirides, no solament com a assessors externs a empreses constructores o promotores, sinó també des del si d'aquestes.

Across Legal assessora empreses i particulars en tot tipus d'operacions relacionades amb béns immobles, ja es tracti de terres sense desenvolupar, parcel·les edificables, edificis destinats a qualsevol ús, complexos residencials, comercials, turístics, de vacances, etc.

Les nostres principals àrees d'actuació en l'àmbit immobiliari i urbanístic són:

  • Planificació i tramitació urbanística
  • Gestió urbanística (projectes de reparcel·lació, urbanització)
  • Contractes d'obra d'urbanització, construcció, Project management, contractes de compravenda, arres, lloguer amb opció de compra, etc.
  • Auditories legals en matèria immobiliària per a la transmissió d'empreses amb actius immobiliaris, processos de recuperació d'actius d'entitats financeres, dacions en pagament, refinançament de deutes, etc.
  • Prevenció de riscs laborals
  • Drets reals, propietat horitzontal i arrendaments

Área - laboral