Fiscal


Els nostres serveis van dirigits a l'optimització fiscal a tots els nivells. El nostre valor afegit és més gran en transaccions complexes i en aquelles que tenen un component internacional. Som especialistes en planificació fiscal per a alts directius i expatriats, i assessorem d'una manera recurrent a grups familiars/grans patrimonis.

El teixit productiu nacional es compon de gran quantitat d'empreses familiars de complexitat i dimensions molt diferents. L'equip d'Across Legal proporciona assessorament jurídic i fiscal a empreses, grups familiars i particulars i ofereix un servei proper i professional.

Les nostres principals àrees d'actuació en l'àmbit fiscal són:

  • Optimització fiscal per al propietari/s i la seva empresa. Constitució de societats holding, etc.
  • Assessorament complet i execució de processos d'adquisició o venda d'empreses i patrimoni (generalment immobiliari) familiar, i fins i tot el disseny d'estructures fiscals eficients
  • Assessorament en relació amb l'impost sobre societats
  • Assessorament en relació amb altres tributs: IVA, ITP/AJD, IRPF, ISD
  • Transmissions patrimonials i liquidació d'herències
  • Planificació fiscal (nacional i internacional)
  • Inspeccions tributàries
  • Recursos en matèria tributària

Área - Fiscal