Financer


El nostre Despatx presta assessorament jurídic en l’àmbit de la regulació, en cada moment vigent, dels mercats financers i en operacions i transaccions singulars. Es detallen a continuació algunes de les matèries pròpies del nostre assessorament jurídic que en aquesta pràctica donem als nostres clients:

  • Finançaments bancaris sindicats
  • Finançaments estructurats
  • Refinançament de deute
  • Titulacions
  • Contractació de productes bancaris
  • Regulatori (Banc d’Espanya)
  • Contractació de derivats financers (SWAP, Options, etc.)
  • Adquisició i cessió de garanties financeres

Área - Financer